Slide 1
infodemi eğitimi projesi

infodemi eğitimi projesi; katılımcıların, kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için, çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak; sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır.
üniversite derslerinde, stk eğitimlerinde ve web sitesinde kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.

infodemi eğitimi projesi; katılımcıların, kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için, çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak; sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır.
üniversite derslerinde, stk eğitimlerinde ve web sitesinde kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.

infodemi eğitimi projesi; katılımcıların, kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için, çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak; sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır.
üniversite derslerinde, stk eğitimlerinde ve web sitesinde kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.

Block
infodemi nedir?

infodemi, pandemi, deprem, terör saldırıları gibi kriz zamanlarında büyük oranla yanlış bilginin yaygınlığı sebebiyle insanların güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması olarak tanımlanır. kriz zamanlarında bilgiye olan ihtiyacın artmasıyla bireylerin doğru ve yanlış bilgileri ayırt edememesi infodeminin yayılmasına neden olur. bu durum kriz dönemlerinde insanların ihtiyaç duyduğu rehberliğe erişmelerinin önünde engel oluşturmakta ve infodemi bir kamu sağlığı sorununa dönüşmektedir.

yanlış bilginin yayılma dinamiklerine odaklanan bu ders, katılımcılara yanlış bilginin neden ve nasıl yayıldığını aktararak infodemiye karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlamaktadır. çevrimiçi eğitim aracı her modülde kullanıcıların öğrenme hedeflerine ulaşabilmeleri için video içeriklerinin yanı sıra okuma önerileri ve sınavlar içermektedir.

katılımcılar eğitim sonunda sertifika alacaklardır.

temel kavramlar
bilgi ekosistemi
siyasal ve sosyal iklim
pandemi döneminde infodemi
infodeminin toplumsal etkileri
doğrulama yöntemleri
uluslararası ve yerel kurumlar

TR