Slide 1
İnfodemi Eğitimi Projesi

İnfodemi Eğitimi Projesi; katılımcıların, kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için, çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak; sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İnfodemi Eğitimi Projesi; katılımcıların, kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için, çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak; sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İnfodemi Eğitimi Projesi; katılımcıların, kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını arttırabilmek için, çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak; sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Üniversite derslerinde, STK eğitimlerinde ve web sitesinde kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.

Block
İnfodemi Nedir?

İnfodemi, pandemi, deprem, terör saldırıları gibi kriz zamanlarında büyük oranla yanlış bilginin yaygınlığı sebebiyle insanların güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması olarak tanımlanır. Kriz zamanlarında bilgiye olan ihtiyacın artmasıyla bireylerin doğru ve yanlış bilgileri ayırt edememesi infodeminin yayılmasına neden olur. Bu durum kriz dönemlerinde insanların ihtiyaç duyduğu rehberliğe erişmelerinin önünde engel oluşturmakta ve infodemi bir kamu sağlığı sorununa dönüşmektedir.

Çevrimiçi Eğitim Aracı

Yanlış bilginin yayılma dinamiklerine odaklanan bu ders, katılımcılara yanlış bilginin neden ve nasıl yayıldığını aktararak infodemiye karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Çevrimiçi eğitim aracı her modülde kullanıcıların öğrenme hedeflerine ulaşabilmeleri için video içeriklerinin yanı sıra okuma önerileri ve sınavlar içermektedir.

Katılımcılar eğitim sonunda sertifika alacaklardır.

Modüller
Temel Kavramlar
Bilgi Ekosistemi
Siyasal ve Sosyal İklim
Pandemi Döneminde İnfodemi
İnfodeminin Toplumsal Etkileri
Doğrulama Yöntemleri
Uluslararası ve Yerel Kurumlar
TR