Araştırmalar

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 döneminde infodemi ile mücadele edebilmek için ortaklıklar kurarak hem pandemi döneminde hem de daha sonra ortaya çıka bilecek infodemilere karşı çeşitli araçlar geliştirmektedir.

First Draft

First Draft toplumu yanlış bilgilerden korumak ve yanlış bilgiyle mücadele edebilmek için çeşitli raporlar ve araçlar hazırlamaktadır.

Covid19 Infodemics Observatory

Covid19 Infodemics Observatory, ülkelerin COVID-19 hakkında ne kadar yanlış bilgi ve dezenformasyona maruz kaldığını ölçer.

EU DisinfoLAB​

EU DisinfoLAB, Avrupa Birliği ve üye devletleri hedefleyen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etmektedir. 

TR