Kitap

Yaşadığımız çağda hiç olmadığı kadar çok ve çeşitli bilgiye ulaşabiliyoruz ancak doğru bilgiye erişebilmek hepimiz için zaman ve emek gerektiriyor. Her an yeni şeyler öğreniyor, birçok farklı kanaldan bilgi ediniyoruz ama doğruluklarından emin olamıyoruz. Daha da çarpıcı olan ise bizler de aynı hızla bilgi yayabiliyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yürüttüğümüz birçok araştırmada, toplumda yaşanan ötekileştirme, kutuplaşma, göçmen karşıtlığı ve ayrımcılık pratikleri üzerine çalışırken, medyanın çok boyutlu etkileri bulgularımız arasında yer aldı. Araştırmalarımız hem sosyal medya araçlarının hem de geleneksel medyanın, insanların dünya ve Türkiye’ye dair farklı “gerçek”liklerde yaşamalarına yol açtığını gösterdi. Bu farklı “gerçek”liklere dayanarak da insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendirdiğini, açıkladığını gözlemledik.

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını sırasında infodemi ve tüm bilgi düzensizlikleri gittikçe artarak gerçeklik algımızı, günlük hayatımızı ve iyi olma halimizi olumsuz şekilde etkileyen bir hal aldı. Bireyleri infodemi ve bilgi düzensizliklerine karşı güçlendirmeyi ve Hakikat Sonrası bu dönemin karmaşası karşısındaki çaresizliğini azaltmayı amaçlayan bir dizi müdahale çalışmasının bir parçası olarak The Black Sea Trust for Regional Cooperation destekleri ile hayata geçirdiğimiz İnfodemi Eğitimi Projesi’nin son aşaması olarak proje ekibi tarafından kaleme alındı. Kitap hem çevrimiçi hem de basılı olarak açık erişim kaynak halinde okurları ile buluşuyor. Özellikle çevrimiçi okuma yolculuğu hem açık dersler, hem de farklı film, belgesel ve kaynak önerilerinin bağlantılarıyla oldukça kapsamlı bir temel kaynak olmayı hedefliyor.

Açık kaynak yayınlanan kitaba ulaşmak için tıklayınız.

EN