Proje Ekibi

Pınar Uyan Semerci

Proje Koordinatörü

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. 2007 yılından itibaren aynı üniversitede Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü ve 2017 yılından itibaren Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında alan Uyan Semerci, sosyal adalet, insani gelişme, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, çocuğun iyi olma hali, kimlik oluşumu alanlarında uzmanlaşmıştır, bu konular yanı sıra çocuk işçiliği, gençliğin siyasal katılımı, ötekileştirme, kutuplaşma, göç ve sosyal politika alanlarında da yayınları bulunmaktadır.

Emre Erdoğan

Proje Koordinatörü

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye’de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Birnur Eyolcu Kafalı

Proje Asistanı

Birnur Eyolcu Kafalı, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre özel sektörde pazarlama-iletişim alanında çalışmıştır. 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2017 yılında bölüm arkadaşları ile 40tilki Kadın İnisiyatifi’ni kurmuş ve çalışmalarını toplumsal cinsiyet rolleri ve flört şiddeti üzerine yoğunlaştırmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim alanında, Mor Sertifika Programı örnek incelemesi üzerinden tamamlamıştır. Çalışma ve ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, flört şiddeti, kadın hakları, sivil toplum ve eğitim yer almaktadır.

Şaban Çaytaş

Proje Asistanı

Şaban Çaytaş Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Dış politika analizi, dış politikada ekonomik yönetim ve politik ekonomi alanlarında araştırmalarını sürdürmekte, çeşitli projelerde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

TR