Konferans

Yanlış bilgilerin yayılımı yeni bir olgu değil. Ancak günümüzde dijital araçların çeşitlenmesi ve haber alma ve üretme pratiklerinde yaşanan değişim yanlış bilginin yayılımını hızlandırıyor. Deprem, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve aşı gibi bilgi ihtiyacının arttığı alanlarda ise yanlış bilgiler “salgına” dönüşerek bireylerin hayatlarını tehdit eden bir olgu haline geliyor.

COVID-19 pandemisiyle gündeme gelen infodemi kriz anlarında insanların yanlış bilgilerin yaygınlığı nedeniyle güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde yayılması olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde tıpkı koronavirüs gibi hızla yayılan yanlış bilgiler virüse karşı alınan önlemleri de etkileyerek hayatımızda bir tehdit oluşturdu. Bu nedenle, yanlış bilgilerin nasıl yayıldığını anlamak ve bunları engellemeye yönelik müdahale yöntemleri oluşturmak oldukça önemli.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konferans Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla bu yıl ilk kez “Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri Lisansüstü Öğrenci Konferansı”nı düzenleyerek içinde bulunduğumuz dönemde yanlış bilgilerin nasıl ve neden yayıldığını ve yanlış bilgilerin toplumsal etkilerini beraber tartışmayı amaçlıyoruz. Bu konferansta yeni medya, infodemi, bilgi düzensizliği, hakikat sonrası dönem, komplo teorileri, aşı karşıtlığı, iklim inkarcılığı gibi alanlarda çalışmalar yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de farklı disiplinlerde çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturarak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyoruz.

Bilim Kurulu

Sinan ALPER

Özgür ARUN

Selim BADUR

Mutlu BİNARK

Emre ERDOĞAN

Yasemin İNCEOĞLU

Suncem KOÇER ÇAMURDAN

Burak ÖZÇETİN

Emel PARLAR DAL

Erkan SAKA

Bilge ŞENYÜZ

Emre TOROS

Aslı TUNÇ

Pınar UYAN SEMERCİ

Konferansa Katılım

Konferans hem santralistanbul Kampüsü’nde hem de çevrimiçi ortamda aynı anda gerçekleştirilecektir. Konferansa yüz yüze veya çevrimiçi araçlarla katılım sağlayabilirsiniz.

Konferans eş zamanlı iki oturumda gerçekleşecektir.

  • A oturumundaki panellere çevrimiçi olarak katılmak için tıklayınız.
  • Açılış, Kapanış ve B oturumundaki panellere çevrimiçi olarak katılmak için tıklayınız.

Konferansa yüz yüze katılmak istiyorsanız kayıt olmak için rc.mig@bilgi.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde E1-301 ve E1-307 dersliklerinde gerçekleşecektir.

*Covid-19 tedbirleri kapsamında kampüslere girişlerde çift doz aşı belgesi veya aşı bulunmaması durumunda son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu zorunluluğu bulunmaktadır.

TR