COVID-19 ile ilgi yayılan yanlış bilgiler hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

TÜBİTAK tarafından desteklenen “İnfodemi” ile Etkin Mücadele İçin Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyicilerinin Araştırılması: COVID-19 Örneği projesi COVID-19 Salgını örneğinden yola çıkarak bireylerin bilgi arama süreçlerini ve yanlış bilgi karşısındaki tutumlarını öğrenmek ve bu tür kriz durumlarında yanlış bilgi salgını olarak adlandırılan olası infodemilerin önüne geçebilecek önleme mekanizmalarının geliştirilmesi için önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. 

Bu araştırma kapsamında; 

1) 10 Mart-5 Haziran 2020 ve 1 Ağustos-30 Kasım 2020 tarihleri arasında COVİD-19 ile ilgili atılmış tweet’lerin bulunduğu iki veri seti oluşturuldu, 

2) Farklı demografik özelliklere sahip 48 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapıldı, 

3) Kasım-Aralık aylarında, Türkiye yetişkin nüfusunu temsil eden 1629 kişilik bir örneklemle yüz yüze görüşmeler yapıldı. 

Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda hazırlanan bu testi çözerek siz de Covid-19 ile ilgili yayılan yanlış bilgiler hakkındaki bilginizi ölçebilirsiniz.

 
TR