Proje Hakkında

İnfodemi Eğitimi Projesi, katılımcıların Covid-19 ile ilgili yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını artırabilmek için çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite derslerinde, STK eğitimlerinde ve web sitesinde kullanılabilen bu çevrimiçi eğitim aracı yanlış bilgi, sahte haber ve çeşitli bilgi düzensizlikleri ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.

2020 yılının başlarında Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni bir tehdit ile karşı karşıya kalındığını duyurdu. Yanlış bilgi salgını olarak da ifade edilebilen ve DSÖ tarafından “infodemi” olarak kavramsallaştırılan bu tehdit, kriz dönemlerinde ortaya çıkan ve kısmen yanlış, kısmen doğru olabilen bilgi yığını karşısında insanların güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmakta zorlanması şeklinde açıklanabilir. Bu durum insanların ihtiyaç duyduğu rehberliğe erişmelerinin önünde engel oluşturmakta ve “infodemi” bir kamu sağlığı sorununa dönüşmektedir. Güncel araştırmaların ortaya koyduğu üzere yanlış haber ve yanlış bilgiye Türkiye’de de sıklıkla rastlanmakta; Covid-19 vakasında da görüldüğü üzere salgın hakkında pek çok yanlış inanış ve komplo teorisi insanlar arasında oldukça hızlı yayılmaktadır.

Covid-19 salgınıyla güçlü bir şekilde yayılan korku ve endişe ortamı, nefret söylemi ve ayrımcılığın da güçlenmesine neden olabilmektedir. Sosyal medyada insanlar bir yandan yalnızca kendi inanç ve düşüncelerine yakın kişilerle yankı odalarına sıkışıp kalırken, bir yandan da botlar ve algoritmaların desteğiyle karşılarına çıkan bilginin doğru veya yanlışlığını sorgulamadan kabul etme eğilimi gösterebilmektedir. 

Bilginin çevrimiçi dolaşımda olduğu ve eğitim pratiklerinin sınıf ortamının dışına çıkmaya başladığı günümüzde, kişiler de çevrimiçi dünyada doğru bilgiye erişebilmek için gerçek hayat becerilerine ihtiyaç duymaktadır. İşte bu ihtiyacı yönelik bir eğitim pratiğini ortaya koymayı amaçlayan infodemi eğitimi, kişilere yanlış bilgi hakkında farkındalık yaratmak ve doğrulama yöntemleri konusunda gerekli becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuş bir çevrimiçi eğitim aracıdır.

İnfodemi Eğitimi, infodemi hakkındaki çeşitli çalışma ve kaynakları tek bir çatı altında toplayarak ücretsiz ve açık bir çevrimiçi araca dönüştüren ilk eğitim örneği olacaktır. Aynı zamanda yanlış bilgiyle mücadeleye ve doğrulama yöntemlerinin öğrenilmesine Covid-19 vakası üzerinden odaklanan ve katılımcıları bu alanda güçlendirmeyi hedefleyen ilk Türkçe eğitim aracı olacaktır.

TR